Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Folkehelse > Fiskesprell

Fiskesprell


Logo fiskesprell.jpgFiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Programmet er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norges sjømatråd, Helsedirektoratet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og fiskesalgslagene i Norge. Nord-Trøndelag fylkeskommune arrangerer Fiskesprell-kurs som en del av det regionale folkehelsearbeidet.
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune har ansvar for organisering og gjennomføring av kursene for ansatte i barnehager og skolefritidsordninger. Siden oppstarten i 2007 har fylkeskommunen arrangert og kurset ansatte fra over 100 barnehager rundt om i fylket. I tillegg har fylkeskommunen prøvd ut en modell hvor Fiskesprell tilbys i den enkelte barnehage med barna og de ansatte som deltakere.
 
Kontaktperson
For mer informasjon om kurs og besøk i barnehagen, ta kontakt med fylkeskontakt for Fiskesprell Nina Glærum på e-post: nina.glarum@ntfk.no eller telefon 74 11 51 56/97 09 87 58.
 
Bakgrunn for Fiskesprell
Barn og unge spiser generelt mindre sjømat enn anbefalt av helsemyndighetene, og går derfor glipp av viktige helseeffekter. Gjennom gratis kurs og inspirasjonsmateriell skal Fiskesprell bidra til å øke kunnskapen om sjømatens rolle i kostholdet. I tillegg skal Fiskesprell øke kompetansen om tilberedning av sjømat blant de som jobber med barn og unge, og hos barna og ungdommene selv.
 
Hvem er Fiskesprell for?
Fiskesprell har tilbud til barnehager, skoler, barn og unge og foreldre over hele landet. Alle tilbud gjennom Fiskesprell er gratis.
 
Fiskesprell har gratis kurstilbud for:
 -ansatte i barnehager og skolefritidsordninger
 -lærere i mat og helse i grunnskolen
 -studenter ved grunnskole- og barnehagelærerutdanningene
 -elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinjen på videregående skole
 
Fiskesprell Nina.jpgNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no