Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Fagskolen i Nord-Trøndelag

Fagskolen i Nord-Trøndelag


Fagskolestyret 2015-2019

May Britt Lagesen (leder)
Terje Sørvik (nestleder)
Tomas Iver Hallem
Vara for fylkesrådene: Anne Marit Mevassvik

Trude Marian Nøst
Vara: Inge Fornes

Jon Uthus, NHO
Vara: Ingveig Holand Wahl

Malin Solheim Buan, LO
Vara: Eli Eikli

Studentrepresentanter 2016-17
Steinkjer fagskole:
Trygve Myhre
Vara: Øystein Husby

Ytre Namdal fagskole:
Caroline Helen Martinsen
Vara: Mats Johansen

Ansatterepresentanter 2015-17
Steinkjer fagskole:
Tore Hårstad
vara: Mette Holan
 
Ytre Namdal fagskole:
Sture Karlsen
vara: Kåre Kvaløy

Fagskolen i Nord-Trøndelag 

Fakta om fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende kompetanse.
Utdanningen, som på heltid varer fra et halvt år til to år, gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.
Fagskoleutdanningen er ofte tilrettelagt som nettbaserte og/eller deltidstilbud slik at den kan tas mens studentene er i jobb.
Enkelte fagskoleutdanninger gir grunnlag for å søke om mesterbrev.
 
Det finnes både offentlige og private fagskoler. Nord-Trøndelag fylkeskommune tilbyr offentlig finansiert fagskole innenfor tekniske og maritime utdanninger og innenfor helse- og sosialfag.
Mange private fagskoler har en rekke tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, media-, multimedia- og IKT-fag.
 
Det søkes opptak til offentlige fagskoler via vigo.no. Kopi av vitnemål, fagbrev og praksisdokumenter skal ettersendes direkte til skolen som er satt som førstevalg.
 
Noen utdanninger er ikke med i fellesopptaket. Se skolenes hjemmesider eller ta kontakt direkte med den enkelte fagskole for mer informasjon.
 
Verdigrunnlaget for fagskolene i Nord-Trøndelag:

• Vi skal tilby yrkesrelevant kompetanse
• Vi skal ha kvalifiserte lærere
• Vi skal tilby kvalitetssikret opplæring

Nord-Trøndelag fylkeskommune har overtatt ansvar for drift og finansiering av fagskoleutdanningen. Fylkeskommunen har 4 selvstendige fagskoler med felles fagskolestyre. 

Stjørdal fagskole.
Studietilbud:
- Bygg og anlegg
- Teknikk og industriell produksjon

Administrativ leder: Odd Inge Strandheim
Faglig leder: Asgeir Finserås
 
Levanger fagskole.
Studietilbud:
- Psykisk helsearbeid
- Rehabilitering
- Eldreomsorg
- Kreftomsorg og lindrende pleie
- Veiledning
- Kjemi med fordypning innen prosessteknikk og mat-teknikk
- Barsel og barnepleie (Nytt tilbud under utarbeiding)
 
Administrativ leder: Knut Bergdal
Faglig leder: Marit Wang Eriksen (helsefagskole), Øyvind Haugberg (teknisk fagskole)
 
Steinkjer fagskole.
Studietilbud:
- Elkraft
 
Administrativ leder: Bente Renate Gudesen Svenning
Faglig leder: Christer Grønnesby
 
Ytre Namdal fagskole.
Studietilbud:
- Nautisk linje
- Maskinoffiser (Nytt tilbud under utarbeiding/NOKUT-godkjenning)
 
Administrativ leder: Marit Flak Stovner
Faglig leder: Kåre Kvaløy
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no