Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Eiendom

Eiendom


Funksjonelle skolebygg

Eiendom

Eiendomsavdelingen ivaretar bygninger og byggeprosjekter fylkeskommunen eier. Vi er også rådgivere for virksomhetene i drifts- og vedlikeholdsoppgaver. 

Fakta
  • Forvalter en bygningsmasse på ca 188 000 m2 (bruttoareal), bestående av 11 videregående skoler og 1 administrasjonsbygg.

 

Gode bygg for alle

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no