Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Eiendom > Inderøy oppvekst- og kultursenter

Inderøy oppvekst- og kultursenter


Styringsgruppe for Inderøy oppvekst og kultursenter kåret i møte 07.06 Skanska Norge A/S som vinner av konkurransen om utformingen av et nytt senter. Det tas for ordens skyld forbehold for eventuell klage etter anbudsregelverkets bestemmelser.

Skanska Norge AS har presentert en meget kompakt og funksjonell løsning i tråd med det rom– og funksjonsprogram som oppdragsgiver har etterspurt. Løsningen vil etter styringsgruppas oppfatning gi et godt utgangspunkt for videre bearbeiding. 
 
Samlede kostnader kostnadene for prosjektet anslås til ca 250  mill. kr. og omfatter inkl. videregående skole, ungdomsskole, barneskole, kulturhus, kulturskole, bibliotek, flerbrukshall samt uteområder og saneringer av en rekke eksisterende bygg.

Kostnadene for prosjektet er høyere enn tidligere prognoser og vil nødvendigvis måtte bearbeides i forhold til gjeldende rammer – både investeringsmessig og driftsmessig.

Styringsgruppa vil derfor tilrå videreutvikling av det innholdsmessige i prosjektet i forhold til økt sambruk og samhandling. I tillegg vil det bli foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogrammet sammen med brukerne for å vurdere omfanget av prosjektet.

Siktemålet er fortsatt å bygge et senter som gir de beste fysiske og innholdsmessige betingelser for realiseringen av det 13 årige skoleløp – jfr. blant annet oppvekstprogrammets målsettinger.

Prosjektet Inderøy oppvekst- og kultursenter vil etter planen bli behandlet i fylkestinget og kommunestyret i desember 2013.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no