Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Bredbåndsutbygging

Bredbånd og mobilutbygging


Bredbånd

Kontaktperson

Utlysning av rettighet til bruk av trekkrør for fiber

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har vedtatt at det som en hovedregel skal legges trekkrør for bredbåndsfiber som en del av infrastrukturen i forbindelse med utbedring og opprusting av fylkesvegnettet. Dette for å bidra til å fullføre utbygging av moderne infrastruktur som bredbånd og mobiltelefoni over hele fylket 
 
Trekkrøret stilles til disposisjon for firma som ønsker å bygge ut fiberbredbånd til husstander/bedrifter i det aktuelle området.
Rettighetene til å benytte trekkrør for fiber på følgende veistrekninger i Nord-Trøndelag utlyses herved med søknadsfrist 14.08.17. 

Denne utlysningen gjelder trekkrør langs følgende veistrekninger i Levanger kommune:

• FV 112 Eknesvegen
Det tegnes avtal mellom NTFK og den aktuelle leverandør som regulerer rettigheter for bruk av trekkrøret på den aktuelle veistrekningen.

Søknad sendes Nord-Trøndelag Fylkeskommune, postmottak@ntfk.no og merkes ”Trekkrør for fiber” eller ta kontakt med Ola Kjelvik, Regional utviklingsavdeling mail: ola.kjelvik@ntfk.no.
 
 

 
 
 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no