Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Bredbåndsutbygging

Bredbånd og mobilutbygging


Bredbånd

Kontaktperson

 
Statsstøtte til bredbåndsutbygging 2016
Nord-Trøndelag Fylkeskommune ønsker å være en rådgiver slik at flest mulig kommuner i fylket når opp i konkurransen om statsstøtte til bredbåndsutbygging.
 
Viktig å vite:
• i 2016 er rammen for ordningen 125 millioner kr. 
• kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til utbyggingsprosjekter
• kommuner eller fylkeskommuner skal være prosjekteiere
• fylkeskommunen prioriterer søknadene før de sendes inn til NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) for vurdering og eventuell tildeling av støtte.
• ordningen har i utgangspunktet ingen geografisk rammefordeling men prosjekter fra hele landet konkurrerer mot hverandre med utgangspunkt i NKOMs evalueringskriterier for tildeling av støtte
• ordningen skal være teknologinøytral, det betyr at både mobile, trådløse og faste bredbåndstilknytninger kan være aktuell for støtte
• alle prosjekter skal håndteres som offentlige anskaffelser med kommune eller fylkeskommune som prosjekteier
 

Følgende formaliteter må være på plass før søknaden sendes inn:

• Bestill dekningskart hos NKOM (www.nkom.no)
• Utbyggingsundersøkelse, få skriftlig tilbakemelding fra aktuelle utbyggere om det planlegges kommersiell utbygging i området innen 3 år.
• Høring. Legg ut planer om utbygging på egen hjemmeside innen 1. måned før søknadsfrist. Send kopi til NKOM.   


Søknad sendes inn på www.regionalforvaltning.no innen 10. mai 2016.

 
Beskrivelse av tilskuddsordning for bredbåndsutbygging.
 
 
 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no