Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Bredbåndsutbygging > Prosjekter

Prosjekter


Vi har nå to aktuelle prosjekter som utlyses i henhold til pkt 2, beskrevet under Bredbåndsutbygging.

Munkeby i Levanger: I samarbeid med Levanger kommune og Statens vegvesen er det lagt ned trekkrør for fiber på en 3,5 kilometer lang strekning langs fylkesveg 129 i Munkeby i Levanger. 
Mære i Steinkjer: I samarbeid med Statens vegvesen er det lagt ned trekkrør på en 6 km lang strekning langs fylkesveg 258 fra Mære til Veiesdal i Steinkjer. Inneværende år blir det ny utbygging på fylkesvegene i dette området og det skal legges trekkrør på flere strekninger.
Se vedlagte kart for begge områdene.  Munkeby   Mære

Interesserte utbyggere melder sin interesse med en beskrivelse om hvordan de har planlagt en utbygging i området, det beskrevne tilbudet og en tidsplana for utbygging. Dette meddeles innen 20. februar 2010.

Skriftlig per brev eller epost til Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer.
Epost: postmottak@ntfk.no 

Hvis du ønsker å bli holdt orientert om lignende utlysinger senere send en epost til denne adressen

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no