Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Åarjelsaemien > Gaskesadth mijjem

Gaskesadth mijjem


Gaskesadth mijjem

Kontakt oss

 

Gaahpode: 08.00-15.30
Dåastove : 74113600
Faakse: 74111051
E-påaste dåastovasse: Sentralbord@ntfk.no
E-påaste påastedåastovasse: postmottak@ntfk.no

Påaste jïh reegnegeadresse
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Fylkets Hus
Pb 2560, 7735 Steinkjer

Sentralt fakturamottak
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Pb 2560, 7735 Steinkjer

 Lohkh vielie reeknegetjalemen bïjre daesnie

Guessieadresse
Seilmakergata 2, Steinkjer
Kaarhte Noerhte-Trøøndelagen fylhkentjïelten åejviekontovri bijjeli

Barkijh gaavnh daesnie

Reeremen stuvreme gaavnh daesnie

Politihkeles stuvreme, fylhkenraerie gaavnh daesnie

Politihkerh
Fylhkendigkien lïhtsegh

Meedijegaskese
Nuhteligs preessese jïh preessegaskesasse

________________________________________________________

Kontakt oss

Åpningstider: 08.00-15.30
Sentralbord: 74113600
Faks: 74111051
E-post til resepsjonen: Sentralbord@ntfk.no
E-post til postmottak: postmottak@ntfk.no

Post og fakturaadresse
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Fylkests Hus
Pb 2560, 7735 Steinkjer

Sentralt fakturamottak
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Pb 2560, 7735 Steinkjer

Les mer om fakturering her

Besøksadresse
Seilmakergata 2, Steinkjer
Kart over Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedkontor

Ansatte finner du her

Administrativ ledelse finner du her

Politisk ledelse, fylkesrådet finner du her

Politikere
Oversikt over medlemmer i fylkestinget

Mediekontakt
Nyttig for pressen og pressekontakt finner du her

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no