Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Utdanning

Utdanning


Kunnskap er framtida - sammen skaper vi den

Sørsamisk

Illustrasjonsbilde elever 

Videregående opplæring er det største tjenesteområdet
innenfor fylkestingets ansvarsområde.
 
  • Vi har ansvar for 11 videregående skoler
  • 7000 ungdom og voksne er elever eller lærlinger
  • Flere hundre lærekontrakter blir inngått hvert år
  • Mer enn halvparten av fylkestingets utgifter
    går til opplæring 

Videregående opplæring er inngangsporten til yrkeslivet og til videre studier. Ungdom som har fullført grunnskolen, har lovfestet rett til videregående opplæring. 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no