Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Planlegging > Regional transportplan for Midt-Norge

Regional transportplan for Midt-Norge


Fylkestinget i Nord-Trøndelag har i møte 17.6.2011 vedtatt høringsutkast for regional transportplan (RTP). Dette er en felles RTP for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Planen oversendes til høring med frist 1.1.2012. Dokumentene ligger som pdf til høyre under Dokumenter

RTP består av tre dokumenter:

  • Transportstrømmer og manglende transportbehov 
  • Ferjestrategi 
  • Hurtigbåt

RTP er grunnlag for helhetlige politiske prioriteringer innen transport, som har fokus på politisk virkemiddelbruk for å fremme regional utvikling, med styrking av samspillet mellom transportformene. Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP), krever godt samarbeid med, og en aktiv medvirkning fra fylkes- og storbykommuner. Arbeidet med RTP styrker dialogen mellom regionene og sentralt nivå i dette arbeidet.

Planen utarbeides etter et planprogram, som er lagt ut til høring sammen med
regional planstrategi.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har som intensjon å gjennomføre en aktiv høringsprosess og vil i løpet av høsten invitere regionene til direkte dialog angående
regional planstrategi. I forbindelse med dette vil det også bli anledning til å ta opp spørsmål knyttet til RTP. Høringsuttalelser bes sendt til Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no